Käyttöehdot

Käyttämällä Meiliboxi.fi (jäljenpänä "palvelu, "palveluntarjoja" tai "sivusto") palvelua, hyväksyt käyttäjänä (sivuston vierailija, sähköpostipalvelun käyttäjä) sivuston käyttöehdot. Palveluntarjoan velvollisuutena on huolehtia Palvelun toimivuudesta sekä tietoturvasta. Käyttäjän on velvollinen pitämään omat käyttäjätunnukset ja salasanat suojattuna sekä toimimaan palvelun ohjeiden mukaisesti.

Voimassaolo

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelu toimitetaan Käyttäjälle sellaisenaan mitä se on. Palvelun käyttö voi mahdollisesti vaatia Käyttäjän rekisteröinnin Palveluun. Meiliboxi.fi ei vastaa mistään sivulla olevan aineoston tai aineoston muuttamisen aiheuttamasta vahingosta tai oikeudenmenettelystä taikka vahingosta, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivustoa voi käyttää tai sivulle ei päästä. Palvelun käyttö edellytää että Käyttäjä on huolehtinut laitteidensa ja muiden Käyttäjän vastuulle kuuluvien asennuksesta ja toimivuudesta. Meiliboxi.fi:llä on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osia maksulliseksi, toisinpäin tai lopettaa Palvelun ylläpitämisen osittain tai kokonaan. Maksullisen palvelun lopettamisen yhteydessä Meiliboxi.fi sitoutuu palauttamaan määrän, joka vastaa Käyttäjän jäljellä olevaa lopetettuaan Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palveluun mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Palvelun ylläpitäjillä on oikeus sulkea Palvelu, jos sen havaitaan aiheuttavan mahdollisesti haitallista liikennettä mukaan lukien roskapostien kerääminen palveluumme. Käyttäjä ei saa käyttää tekijänoikeuksien loukkaavian tai haitallisten tiedostojen tai osien siirtämiseen. Palvelun käyttäminen Suomen lain, EU-säädösten tai meidän käyttöehtojemme vastaisesti on kielletty ja käyttäjätilit suljetaan sitä mukaan.

Meiliboxi.fi on oikeus suodattaa sähköpostiviestejä ja tehdä muita tarpeellisiä toimenpiteitä, kuten rajoittaa lähtevien sähköpostien määrää. Meiliboxi.fi ei tutki eikä säillytä suodattamiaan sähköpostiviestejä tai sisältöjä. Roskapostisuodatuksemme ei voi täydellisesti tunnistaa roskaposteja tai haittaohjelmia sähköpostiviesteistä, eikä se tarjoa täydellistä suojaa viruksia, haittaohjelmia tai niiden aiheuttamia vaikutuksia vastaan. Suodattimet ovat tarkoitettu toimimaan siten, että osaavat tunnistaa ja suodattaa yleisiä haittaohjelmia sekä yleisempiä roskapostitys sisältöjä. Suodatuksen yhteydessä voi kuitenkin suodattua muitakin viestejä. Meiliboxi.fi ei ole korvausvelvollinen roskapostisuodattimen poistamien viestien aiheuttamasta vahingosta.

Palvelun toiminnallisuus

Palveluntarjoaja tuottaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelu tarjotaan Käyyttäjilleen "sellaisena kuin se on" eikä Palveluntarjoaja anna mitään suorannaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta. Palveluntarjoaja ei takaa että Palvelu toimisi käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Muutokset

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdolistaman häiriöttämän toiminnasta. Meiliboxi.fi:llä on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan, sisältöön tai käyttöön vaikuttavia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta

Huolto ja ylläpito

Palveluntarjojalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Palvelun toimittamisen, jos se on tarpeen verkon, Palvelun kehittämisen, muuttamisen, puutteellisuuden ja vikojen korjaamiseksi tai muissa huolto- ja tai muissa ylläpitoöissä, taikka laissa viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtien.

Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelua mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin tietoturvallinen.